Viiruspuhangu tõttu edasi lükatud messid sel aastal ei toimu.

Eesti Näituste AS annab teada, et vahetult  enne eriolukorra kehtestamist Terviseametiga kooskõlastatult suve algusesse edasi lükatud messid „Eesti ehitab “ ja „Interjöör ja aiandus“, samuti ka mess „Ilu Sõnum Kevad“ sel aastal ei toimu.

Epidemioloogiline olukord Eestis näitab küll stabiliseerumise märke, kuid lähtuvalt  Vabariigi Valituse poolt esitatud eriolukorrast väljumise kavast, on Eestis veel pikk tee minna, enne kui on võimalik korraldada avalikke suurüritusi.  Täna on jätkuvalt meie kõigi prioriteet inimeste tervis ja ohutus ning seetõttu ei ole  võimalik korraldada kevadisele messiperioodile kavandatud  messe.  Kahtlemata omab messide ärajäämine suurt majanduslikku mõju nii  eksponentidele, messikorraldajale, stendiehitusfirmadele, turundusfirmadele, reklaamibüroodele kui pajudele teistele ettevõttetele, kes otseselt või kaudselt on  seotud messide ettevalmistuse ja toimumisega ning kes üldjuhul ei kvalifitseeru ka tänastele riiklikele kriisiabi erimeetmetele.

Vaatame siiski tulevikku optimistlikult, sest juba eelmine  majanduskriis näitas siseriiklike messide olulist rolli kriisist väljumisel. Messil osalemine on tõhusaks abivahendiks, aitamaks kiiremini  jalule saada just väikse- ja keskmise suurusega ettevōtetel ning tulla paremini toime  turupositsioonide taastamise ja  ümberjaotumisega.  Eesti Näituste AS on oma messide kaudu valmis seda abi pakkuma ka käesolevast majanduskriisist väljumisel.