– Ekspluateeritavad katused

Kolmapäeval, 3. aprillil 2019.a
Kell 12.00 – 17.00 Seminar: EKSPLUATEERITAVAD KATUSED

I OSA                Omaloomingulised lahendused ja nende vead;
                           Ekspluateeritavate katuse kestvus, kasutatavad materjalid ning tarvikud – 
Alo Karu, ehitusekspert hoone piirdetarindite alal
II OSA               Haljaskatused – tähtsus ja ülesehitus;
                           Rohekatuse kujundus ja ehitus;
                                                      Kujundamine, funktsioonid, normid ja standardid;
                                                      Rohekatuse ehitus: katuse kalle, hüdroisolatsioon, juuretõke;
                            Nophadrain rohekatusesüsteemid:
                                                      Ekstensiivne ja intensiivne süsteem.
                                                      Käidavad katused ja liiklusega koormatud katused.
                                                      Nophadraini unikaalsed katuse drenaažisüsteemi.
                            Ekspluateeritavate katuste tehnilised lahendused.
                            Dreenimattide, kaitsekihtide ja eritarvikute kasutamine ekspluateeritavates katustes –
Peter Kafonek, Nophadrain BV, Holland (loeng inglise keeles)

Korraldaja:  Katusemaailm OÜ, Ehitusala OÜ
Info ja registeerumine: www.ehitusala.ee
Toimumiskoht: A1 seminariruum