– Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?

Reedel, 5. aprillil 2019.a
kell 10:00 – 17:45 Seminar ENERGIASÄÄSTLIK MÕTTEVIIS HOONETES – KUIDAS TEGUTSEDA?
Päeva juhib Ragnar Kuusk

Ajakava:

10.00 – 10.15 Tervituskohv – registreerimine
10.15 – 10.30 Sissejuhatus, energisäästlik mosaiik, 9 aastat ESAKODA – Ragnar Kuusk, Esakoda MTÜ
10.30 – 10.55 Elamumajanduse arengusuunad 2019. aastal – Regina Michaelis, Majandus- ja
                           Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonna juht 
10.55 – 11.40 Väikeasulate korterelamute korrashoid ja renoveerimine – Andry Krass, Eesti Omanike Keskliidu
                           juhatuse liige 
11.40 – 12.10 Taastuvate energiaallikate potentsiaal Eestis – Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja
12.10 – 12.20 Kohvipaus 
12.00 – 12.25 SmartEnCity projektist – Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur, energeetika ekspert
12.45 – 13.10 Kuluefektiivne liginullenergialahendus korrusmajas – Meelis Voolmaa, Eesti Energiasäästu
                           Assotsiatsioon
13.10 – 13.55 Soojuspumbad ja energiakaevud – Raul Kukk, Ait-Nord OÜ ja Tarmo Eerik, Eesti Puurkaev OÜ 
13.55 – 14.15 Lõunapaus
14.15 – 14.40 VVV – ventilatsioon vastavalt vajadusele – Viljo Kaul, Termex OÜ
14.40 – 15.05 Küttesüsteemide lahendused – Marko Moring, Danfoss AS
15.05 – 15.30 Devi küttekaablid ja nutikas juhtimine – Vahur Parve, Danfoss AS
15.30 – 15.55 AERECO siseõhuniiskusel automaatselt reguleeruv ventilatsioonisüsteem – Karl Sooväli,
                           Smartvent Group OÜ
15.55 – 16.05 Kohvipaus
16.05 – 16.40 Päikeseenergiast elektrienergia ja SolarEdge optimeerijatega lahenduste eelised – Raido Vaikre,
                           ArevaSolar OÜ
16.40 – 17.00 Päikesekütte lahendused – Eerik Kaste, Anrebell OÜ, tehniline konsultant
17.00 – 17.30 Kuidas organiseerida korterelamu renoveerimine algusest lõpuni? – Lembit Ida, FIE, tehniline
                           konsultant
17.30 – 17.45 Kokkuvõte, seminaril osalejate tänamine kutsetega ehitusmessile laupäeval

Korraldaja: Esakoda MTÜ ja koostööpartnerid
Info ja eelregisteerumine: omanikud@omanikud.ee või kuuskragnar@gmail.com 
Toimumiskoht: A1 seminariruum