Muinsuskaitseamet

Stendi number: C-45

Telefon: +372 640 3050

E-mail: info@muinsuskaitseamet.ee

Veebileht: www.muinsuskaitseamet.ee

Ettevõtte põhitegevusala:

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelvalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestuste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljasta

Uudised:

Tegevusvaldkond: