Temaatika

Eesti Ehitab 2022 põhiteemad:

 • arhitektuur ja projekteerimine
 • üld- ja eriehitustööd
 • ehituskrundi materjalid ja –tooted
 • ehitiste konstruktsioonimaterjalid ja –tooted
 • avatäited
 • pinnakattematerjalid
 • elektriinstallatsioonmaterjalid
 • kütte-, ventilatsiooni- ja veevarustusseadmed
 • jäätmemajanduse seadmed
 • ehitusmasinad, -seadmed, -tööriistad ja -vahendid
 • kokkupandavad ja tüüpehitised
 • töökaitse ja –ohutus; tööriided ja -kaitsevahendid
 • ehitusalane teadus-, nõustamis-, koolitus- ja kirjastustegevus
 • kinnisvaraprojektid ja -arendus
 • finantstooted